Accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea unei afaceri prin programele operaționale disponibile în 2024 necesită parcurgerea unui proces bine structurat:

 • Identificarea investiției

Primul pas important este identificarea clară a problemei sau nevoii pe care proiectul dorește să o rezolve. Acest punct de plecare definește direcția și scopul proiectului.

 • Pregătirea proiectului

După ce problema a fost identificată, următorul pas este pregătirea proiectului în conformitate cu ghidul Fondurilor Europene 2024-2027. Este esențial să analizezi detaliat condițiile de accesare a fondurilor și să întocmești proiectul în conformitate cu cerințele specifice.

 • Evaluarea proiectului

În această etapă, proiectul este evaluat pentru a se asigura că îndeplinește criteriile de eligibilitate și că sunt îndeplinite toate formalitățile administrative necesare.

 • Implementarea proiectului

Semnarea contractului de finanțare marchează începutul implementării efective a proiectului. Este momentul în care planurile devin realitate și se pun în practică toate acțiunile planificate.

 • Monitorizarea și raportarea

Pe parcursul implementării, beneficiarul este obligat să monitorizeze progresul proiectului și să transmită rapoarte periodice, semestriale și anuale, timp de 5 ani. Această monitorizare asigură respectarea angajamentelor și buna folosire a resurselor alocate.

Accesarea fondurilor europene nerambursabile nu este doar un proces administrativ, ci și o oportunitate de a transforma idei în acțiuni concrete pentru dezvoltarea durabilă a afacerii tale. Parcurgerea acestor etape cu atenție și cu ajutorul unor specialiști în consultanță fonduri europene crește șansele de succes în obținerea finanțării și în implementarea proiectului propus.

Criterii pentru eligibilitatea proiectelor pentru fonduri europene

Pentru a înțelege cum să-ți construiești propria afacere cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, trebuie să cunoști criteriile esențiale pentru ca proiectul tău să fie considerat eligibil:

 • Locație și implementare: Proiectul trebuie să fie dezvoltat și implementat pe teritoriul României.
 • Eligibilitate: Trebuie să îndeplinească condițiile specificate în ghidul „Fondurile Europene 2024-2027”, referitoare la eligibilitate.
 • Zonă eligibilă: Trebuie să se adreseze unei zone care este recunoscută ca eligibilă conform indicațiilor din ghidul de consultanță fonduri europene.
 • Valoare și durată: Suma solicitată pentru finanțare și durata proiectului trebuie să se încadreze în limitele stabilite în cererea de proiecte menționată în ghid.
 • Conformitate cu reglementările: Proiectul trebuie să respecte politicile și normele naționale și comunitare, inclusiv cele referitoare la ajutorul de stat, achizițiile publice, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

Pentru a te asigura că afacerea ta este eligibilă pentru fondurile europene, este recomandat să verifici fiecare punct înainte de a avansa cu planurile tale. Acest demers te va ajuta să identifici oportunitățile potrivite și să optimizezi șansele de succes în atragerea finanțărilor necesare pentru proiectul tău.

Ce documente sunt necesare pentru accesarea fondurilor europene?

În etapa a doua a procesului de depunere a unui proiect, este esențial să identificăm și să pregătim corect toate documentele necesare:

 • Planul de afaceri: Documentul central care detaliază scopul proiectului, strategiile de implementare, analiza pieței și previziunile financiare.
 • Dimensionarea investiției: Calculul precis al costurilor necesare pentru realizarea proiectului, inclusiv estimări pentru materiale, muncă și alte resurse.
 • Studiul de fezabilitate: Evaluarea detaliată a fezabilității proiectului din punct de vedere tehnic, economic și financiar.
 • Autorizații și avize: Documente emise de autoritățile competente care atestă conformitatea proiectului cu reglementările locale și naționale.
 • Contractul de finanțare: Documentul care stipulează condițiile și termenii finanțării proiectului.
 • Cereri de plată și rambursare: Formularele necesare pentru a solicita plăți parțiale sau totale în funcție de stadiul de implementare a proiectului.
 • Titlul de proprietate/act de concesiune: Documente care atestă dreptul de proprietate sau de concesiune asupra terenurilor sau clădirilor implicate în proiect.
 • Documentele contabile ale firmei: Situațiile financiare, balanțele contabile și alte rapoarte financiare necesare pentru a demonstra capacitatea financiară a firmei.
 • Cazierul fiscal al persoanei autorizate și a persoanei responsabile de proiect: Documente care atestă situația fiscală a celor implicați în gestionarea proiectului.
 • Adeverința de la administrația financiară: document care confirmă că solicitantul nu are datorii către bugetul de stat.

Aceste documente constituie pilonii esențiali pentru o depunere de succes a proiectului și asigură conformitatea cu cerințele legale și financiare. O pregătire meticuloasă a acestora și colaborarea cu specialiști în consultanță fonduri europene nu doar că va facilita procesul de evaluare, dar va și crește șansele de aprobare și implementare rapidă a proiectului propus.

De ce sunt importante serviciile de consultanță fonduri europene?

În drumul lor către fondurile europene, beneficiarii trebuie să parcurgă o serie de pași esențiali pentru a asigura succesul proiectului lor. În primul rând, se impune verificarea eligibilității și completarea cererii de finanțare conform ghidului specific pentru perioada 2024-2027.

Pasul următor presupune întocmirea proiectului. Beneficiarii găsesc informații detaliate despre elaborarea planului de afaceri, strategiile de implementare, dimensiunea investiției necesare, analiza pieței și prezentarea completă a proiectului.

Odată depusă cererea, beneficiarii așteaptă răspunsul autorității de management. Ghidul pentru Fondurile Europene 2024-2027 oferă claritate în privința pașilor de urmat în cazul unui răspuns favorabil sau neadecvat.

Dacă răspunsul este pozitiv, urmează semnarea contractului de finanțare. Implementarea proiectului continuă cu achizițiile necesare, unde sunt aplicate proceduri riguroase de atribuire și respectarea regulilor pentru achiziționarea de bunuri în perioada stabilită.

Depunerea deconturilor reprezintă un alt pas important. Aici se detaliază modalitățile de completare a celor trei tipuri de cereri necesare: cererea de prefinanțare, cererea de rambursare și cererea de plată, pentru a asigura o administrare eficientă a fondurilor.

Procesul include și aspectul cofinanțării. Trebuie sa vezi instituțiile care pot contribui cu finanțare de până la 80% din totalul proiectului, băncile care pot oferi cofinanțare, și lista documentelor necesare pentru dosarul de cofinanțare.

Acești pași esențiali sunt fundamentali pentru accesarea și gestionarea eficientă a fondurilor europene, asigurând astfel implementarea cu succes a proiectelor propuse.